Kulturpolitik søges!

I Magisterbladet kunne man d. 16. april få et uhyggeligt indblik i, hvad Socialdemokraten Henrik Sass Larsen mener om kulturpolitik: ”Hvis du kigger på, hvad man bruger de kulturelle kroner til, så er det Det Kongelige Teater, det er symfoniorkestre rundt omkring, det er biblioteker, hvor der snart ikke kommer nogen mere, det er ballet, det er klassisk musik og alt muligt andet. Desto færre og desto snævre det er, desto flere penge bruger man på det, lader det til.” Problemet er ifølge gruppeformanden, at den jævne del af befolkningen finansierer elitens kulturforbrug – heri indregnet folkebibliotekerne.

Egentlig er det forfriskende at høre en socialdemokrat udtale sig om kulturpolitik, men når det, der siges i den grad er faktuelt fordrejet, bliver det uhyggelig læsning, som både viser historieløshed og uvidenhed.

Bibliotekerne er den mest besøgte kulturinstitution i Danmark

38 mio. fysiske besøg årligt og 55 mio. digitale besøg – og tallene stiger. Og det vel og mærke på trods af manglende politisk prioritering både nationalt og kommunalt.

De mange folkebiblioteker drives for en pris på ca. 430 kr. pr. borger årligt. Cepos har tidligere fremført, at de 430 kr. med fordel kunne fordeles ud på borgerne, så de selv frit kunne vælge, hvilke bøger de vil anskaffe sig. Sikke et bytte; ubegrænset adgang til 100.000vis af bøger, film, CD’ere, tidskrifter, webbaser mod 1-2 paperbacks i Bog & Idé!
Jeg ved godt, hvad jeg ville vælge. Læg dertil problemet med at langt fra alle titler er tilgængelige i handelen.

Det smarte ved folkebiblioteker er jo netop den store volumen af materiale, vi stiller til rådighed for hinanden. På biblioteket kan jeg læse flere aviser end jeg har råd til at abonnere på. Jeg kan få set sagen fra flere synsvinkler i stedet for at måtte nøjes med en. Det er svært at få øje på det elitære eller overflødige i det.

Er forfatterforedrag, læsekredse, kunstudstillinger og lytteklubber elitære?

Eller er det fællesskabende, folkeoplysende og læsefremmende aktiviteter? Er det overflødigt i et moderne samfund? Eller i virkeligheden det, der kitter os sammen både lokalt og nationalt?

En ting er det faktuelt forkerte i det citerede udsagn, hvad værre er, er det kultursyn, der stikker hovedet frem. Der sættes et skel op mellem høj- og lavkultur, og det, der betegnes som højkulturelt er for de få, det er dyrt og det er overflødigt.

Den ”gode” (folkelige) kultur er for de mange, og derfor mere værd. Men, kulturforbrug skal læres. Børn bliver ikke født med en medfødt evne og lyst til hverken romaner, ballet eller hornmusik. Uden folkebiblioteker, gratis friluftsforestillinger, Public Service TV og radio m.m. ville mange børns (og voksnes) kulturelle horisont aldrig blive udfordret og udvidet.

I stedet for at lave den kunstige og gammeldags skelnen mellem fin- og folkekultur og dømme den ene ude, bør en visionær kulturpolitik sigte mod at flere får adgang til kulturen, og at den får lov til at være mangfoldig. Der er en langt større fare i de mange filiallukninger, digitalisering og selvbetjening.

Folkebiblioteket er for rigtig mange mennesker den kulturinstitution, som baner vejen til kulturelle oplevelser, og derfor er det så uhyre vigtigt, at de vedbliver med at være folkelige og imødekommende. Derfor er jeg modstander af prestigebyggerier på bekostning af ansatte, og overdreven brug af selvbetjening. Det skræmmer nogle af de brugergrupper, som har mest brug for at føle sig inkluderet i samfundet, væk. Nogle af de brugere, som har mest at vinde ved at finde frem til kultur og fællesskaber.

Jeg vil opfordre alle landets politiske partier til at gå ind på den kulturpolitiske arena – der er god plads at boltre sig på, og begynde at tænke visionært. Tænk, hvis det blev et mål at danskerne skulle læse mere. Meget mere. Ikke bare arbejde mere og leve længere, nej leve spændende liv med livslang læring og masser af kulturoplevelser.

Bibliotekar og projektleder

Author: Sarah Elizabeth Hvidberg

Bibliotekar og projektleder

One thought on “Kulturpolitik søges!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.